تبلیغات
♥fantalk♥ - بیـ ـ ـ ـویـ یونگجهـ

بیـ ـ ـ ـویـ یونگجهـ

سه شنبه 10 مرداد 1396 06:02 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ
خبــ اولـ میرمـ سراغـ بیویـ خوانندهـ مورد علاقمـ عضـ ـ ـ ـو گروهـ گاتـ سونـ^_^
نام کامل : Choi Young Jae /چویـ یونگـ جهـ
تولد : 17 سپتامبر 1996
قد : 177
رشتهـ دانشگاهـ:مدلینگـ
غذاهایـ مـ ـ ـ ـورد علاقهـ:همهـ چیـ رو دوستـ دارهـ و شکموعهـ ولیـ نسبتـ بهـ خیـــار سرکهـ و هندونهـ حساسهـ و نمیخـ ـ ـ ـورهـ.
تخصصـ:پیـ ـ ـ ـانو و آواز خوندنـ بهـ طور حرفهـ ایـ(رهبـ ـ ـ ـر صدایـ گروهـ هستـ)
رنگـ مورد علاقهـ:قـ ـ ـ ـرمز
عضوییـ کهـ باهاشـ بیشتـ ـ ـ ـر صمیمیهـ:خیلیـ بهـ جهـ بومـ وابستسـ و همـ اتاقیـ بودنـ ولیـ الانـ یونگجهـ خوابگاهـ نیستـ و با برادرشـ زندگیـ میکنهـ
خیلیـ فکتـ و اینـ ـ ـ ـا هستـ اگهـ سوالیـ دارینـ بپرسینـ
برایـ دیدنـ عکساشـ برینـ ادامهــ ـ ـ ـ
Related image

Related image

Related image

Image result for Got7 youngjae


♥کامنت ها♥: ✿◠‿◠نظـ ـ ـ ـر لطفتونهـ
استیکر: بیوگرافیـ ? یونگجهـ ?
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 01:44 ب.ظ