تبلیغات
♥fantalk♥ - بیوگرافیـ ـ ـ ـ گاتـ سونـ

Related image
نام کامل : Lim Jae bum

تولد : 6 ژانویه 1994

قد : 179

وضعیت:لیدر

Related image
نام کامل : Choi Young Jae

تولد : 17 سپتامبر 1996

قد : 177

وضعیت:خواننده اصلی

Image result for jinyoung neverever
نام کامل : Park Jin Young

تولد : 22 سپتامبر 1994

قد : 178

وضعیت:دنسر

Image result for mark neverever
نام کامل : Mark Yl-En Tuan

تولد : 4 سپتامبر 1993

قد : 175

وضعیت:رپر,انجام دهنده حرکات پروازی

Image result for jackson neverever
نام کامل : Jackson wang

تولد : 28 مارس 1994

قد : 174

وضعیت:رپر اصلی

Image result for bam bam neverever
نام کامل : Kunpimook Bhuwakul

تولد : 2 می 1997

قد : 175

وضعیت:رپر

Image result for yugyeom neverever
نام کامل : Kim Yugy
eom

تولد : 17 نوامبر 1997

قد : 183

وضعیت:دنسر اصلی