تبلیغات
♥fantalk♥

ثابتـ:)

سه شنبه 3 مرداد 1396 11:44 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ

  Related image    
آنیـ ـ ـ ـا

خیلیـ ممنونـ کهـ بهـ وبمـ ســــــر زدینـ


وبـ بروزهـ پسـ از همهـ صفحاتـ دیدنـ کنیــد


حرفیـ ندارمـ ولیـ لطفــا نظراتونـــــو بهمـ بگینـ

بهـ صفحاتـ جانبیـ سـ ـ ـ ـر بزنینـ و تویـ نظر سنجیـ بشرکتینـ

هــر سوالیـ راجبهـ گاتـ سونـ داشتید همینجا بپرسیـــد

نویسندهـ میـ پذیریمـ

برایـ رفتنـ بهـ وبـ تکستـ منـ اینجـ ـ ـ ـا بکلیکـ♥کامنت ها♥: تـ ـ ـ ـا آگاسهـ نظرشونــــو گفتنـ^_^
استیکر: گاتـ سونـ ? آگاسهـ ? پستـ ثابتـ ?
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 مرداد 1396 07:10 ب.ظ

شوالیهـ رویـ ـ ـ ـا ها

پنجشنبه 12 مرداد 1396 02:14 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ
Image result for ‫بیوگرافی سریال شوالیه رویا‬‎

شوالیهـ رویـ ـ ـ ـا ها رو هـ ـ ـ ـر روز چنــــد قسمتـ رو میزارمـ^_^
قسمتـ یکـ
قسمتـ دو
قسمتـ سهـ♥کامنت ها♥: شطـ ـ ـ ـور بـــــــود
استیکر: شوالیهـ رویـــا هـ ـ ـ ـ ? فیلمـ گاتـ سونـ ?
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 02:44 ب.ظ

بیـ ـ ـ ـویـ یونگجهـ

سه شنبه 10 مرداد 1396 07:02 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ
خبــ اولـ میرمـ سراغـ بیویـ خوانندهـ مورد علاقمـ عضـ ـ ـ ـو گروهـ گاتـ سونـ^_^
نام کامل : Choi Young Jae /چویـ یونگـ جهـ
تولد : 17 سپتامبر 1996
قد:17۸
لقباش:سمــور کیوت-سانشاین-۷کوچیک
رشتهـ دانشگاهـ:مدلینگـ
غذاهایـ مـ ـ ـ ـورد علاقهـ:همهـ چیـ رو دوستـ دارهـ و شکموعهـ ولیـ نسبتـ بهـ خیـــار سرکهـ و هندونهـ حساسهـ و نمیخـ ـ ـ ـورهـ.
تخصصـ:پیـ ـ ـ ـانو و آواز خوندنـ بهـ طور حرفهـ ایـ(رهبـ ـ ـ ـر صدایـ گروهـ هستـ)
رنگـ مورد علاقهـ:قـ ـ ـ ـرمز
عضوییـ کهـ باهاشـ بیشتـ ـ ـ ـر صمیمیهـ:خیلیـ بهـ جهـ بومـ وابستسـ و همـ اتاقیـ بودنـ ولیـ الانـ یونگجهـ خوابگاهـ نیستـ و با برادرشـ زندگیـ میکنهـ
خیلیـ فکتـ و اینـ ـ ـ ـا هستـ اگهـ سوالیـ دارینـ بپرسینـ
برایـ دیدنـ عکساشـ برینـ ادامهــ ـ ـ ـ

عکسایـ اوجلـ موجلـ

♥کامنت ها♥: ✿◠‿◠نظـ ـ ـ ـر لطفتونهـ
استیکر: بیوگرافیـ ? یونگجهـ ?
آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 خرداد 1397 07:13 ب.ظ

سناریـ ـ ـ ـو گاتـ سونیـ^_^

دوشنبه 9 مرداد 1396 03:17 ب.ظ

نویسنده: روژانــــ
وقتیـ شبـ تو خونهـ باهاشونـ تنهاییـ
جکسون:تصمیم میگیرین یه فیلم نگاه کنین وسطش موقع یه صحنه کیس تلوزیون رو خاموش میکنه میگه عزیزم چرا واقعیشو نداشته باشیم؟؟؟بعدم خرت میکنه میره تو کارت
جین:باهم کتاب اشپزی میخونین (خاعک تو سرت اشپزی هم بلد نیستی)بعدش یه غذای خوشمزه درست میکنین و با خوبی و خوشی میخورین
مارک:سورپرایزت میکنه و یه دفع  زانو میزنه جلوت یه حلقه گرون قیمت با گل بهت میده و میگه با من ازدواج کن(جنتلمن پولدار)
بم بم:لوازم آرایشی مختلفت روت امتحان میکنه(بدبخت زشت چهار تا چیز بمال به خودت بچم نگورخه)
جی بی:میگه بیا امشبو بیدار...(خوابش برد)
یونگجه:با اون حنجره طلاییش برات اهنگ میخونه تا بخوابی توهم خرذوق میشی تو خواب سکته میکنی میمیری(ندید بدید بی جنبه)
یوگیوم:میگه عزیزم بیا بخوابیم.تو هم فکرت میره سراغ مساعل...بعد میرین تو اتاق میبینی ولو میشه رو تخت عین خرس میخابه
نظرتون روبگین
♥کامنت ها♥: نظرتـ چیعـ؟؟؟
استیکر: گاتـ سونـ ? سناریـ ـ ـ ـو ?
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 مرداد 1396 03:39 ب.ظ